www.belgium.be Logo of the Belgian government

FOD Financiën

Jaarverslag

2019

Door de coronacrisis, die al maanden ons leven beheerst, lijkt 2019 al een eeuwigheid geleden. Toch was het een belangrijk jaar voor de FOD Financiën.

In 2019 zijn we inderdaad een nieuwe termijn van drie jaar gestart met als focus vier nieuwe strategische ambities: Op maat, Slim, Samenwerken en Performant.

Person

Hans D’Hondt Voorzitter

De FOD Financiën in 2019

120,62 miljard € Inkomsten
8.698.612   Belastingplichtigen
1,68 miljard € Werkingsbudget
 
ambitie 01: Op maat

Onze ambitie: op maat

Om het burgers en ondernemingen gemakkelijk te maken, zijn we de voorbije jaren de weg ingeslagen naar een dienstverlening op maat. We streven naar een zo eenvoudig en duidelijk mogelijke communicatie waarbij we resoluut kiezen voor de digitale weg. Maar omdat alles niet altijd digitaal kan, blijven telefonisch en fysiek contact natuurlijk altijd mogelijk.

ambitie 04: Slim

Onze ambitie: Slim

Binnen onze organisatie beschikken wij over heel veel data. Wij willen daar op een slimme manier gebruik van maken en die gegevens optimaal inzetten zonder burgers of ondernemingen onnodig te belasten. Daarnaast willen wij ruimte geven aan creativiteit en innovatie.

ambitie 03: Samenwerken

Onze ambitie: samenwerken

Als moderne FOD streven we naar waardevolle interacties die gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen. Door het makkelijk te maken voor zij die hun verplichtingen willen nakomen, kunnen we ons focussen op degene dat niet doen. Binnen onze bevoegdheidsdomeinen bestrijden we elke vorm van fraude en misdaad. Een doorgedreven nationale en internationale samenwerking helpt ons hierbij.

ambitie 02: Performant

Onze ambitie: performant

We willen een performante organisatie zijn waarbij kennis, knowhow en expertise een cruciale rol spelen. Maar we besteden ook veel aandacht aan het welzijn van onze medewerkers en rollen nieuwe en flexibele werkmethodes verder uit. Hierbij werken we maximaal digitaal en streven we kostenefficiëntie na.